بسمه تعالي

 

گزارش فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي

 

 

گروه آموزشي : کودکان           دانشگاه :علوم پزشکی ایران       دانشكده : پزشکی

 

تاريخ تكميل فرم توسط

 

عضو هيئت علمي :بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

مدير گروه :آقای دکتر حسن اتوکش

 

اطلاعات شخصی

 

نام خانوادگي :  افشارخاص                       نام :  لادن تاريخ تولد:  10/8/1345                                    محل تولد: تهران

 

مرتبه فعلي :  دانشیار                        پايه فعلي : 5 1

 

 

 سوابق تحصیلی ومدارک اخذ شده

 

در سال 1373 دکترای حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

در سال 1376 دکترای تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

در سال 1386دکترای فوق در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

عناوین پایان نامه ها

 

بررسي تغییرات نوار قلب در کودکان مبتلا به پرولاپس دریچه میترال بیمارستان شهید رجایی  1372

 

بررسي شیوع عوارض عصبی در نوزادان مادران دیابتی 1375